Uređivanje školskih prostora

U mjesecu martu pokrenute su aktivnosti na uređenju školskih prostorija (učionice, hodnici, igralište). U sklopu ovih aktivnosti u holu naše škole postavljene su informativne ploče o usmjerenjima i zanimanjima koja se školuju u okviru redovne nastave i vanrednog obrazovanja.

Označavanje školskog igrališta
#tvojaNovaškola#žšc

S dolaskom proljeća počeli smo sa uređenjem školskog dvorišta. Profesor praktične nastave Mustafa sa učenicima na visini zadatka.#tvojanovaskola#zsc