UPIS REDOVNIH UČENIKA U 2, 3 I 4 RAZRED

Upis u školsku 2020/2021. godinu za učenike drugog ( II ), trećeg ( III ) i četvrtog ( IV ) razreda  obavit će se prema sljedećem raspored:

II Mutorak 25.08.2020.godZAVARIVAČI u 12:30 h
MEHANIČAR HIDRAULIKE I PNEUMATIKE 13:00 h
IV E1Utorak, 25.08.2020. u 11,30 satiAjanović Armin, Čauš Faris, Alispahić Mejrema
Glušac Din, Bostandžija Belmin, Dervišević Kerim
Srijeda, 26.08.2020. u 11,30 satiDelić Ajla, Husić Ismail, Hadžić Alem, Kadrić Tarik
Hodžić Rijad, Kazazović Harun
Četvrtak, 27.08.2020. u 11,30 satiKriko Emin, Maslo Semin, Ligata Dino,
Mehmedović Belma, Makaš Ajna, Olovčić Mirza
Petak, 28.08.2020. u 11,30 satiRaonić Faris, Špilja Alija, Rožajac Amin,
Bibović Emir, Smajić Nurdin
II SUtorak 25.08.2020. u 09:30 satiAlić Aldijana, Balija Minela, Beganović Ajdin
Utorak 25.08.2020. u 10:00 satiČilafi Erza, Babačić Hana, Hasanović Amina,
Ibrahimović Samra
Utorak 25.08.2020. u 10:30 satiHalković Elvis, Olovčić Grabovica Edina,
Panjeta Hana
Utorak 25.08.2020. u 11:00 satiRizvanović Amina, Todić Habib, Torlak Amina
Ostali učenici će se upisati naknadno u ovisnosti
od epidemiološke situacije i načina odvijanja nastave
III E1Utorak 25.08.2020. 09:00-11:00Bećak Ali, Bezek Denis, Brutus Mustafa, Čamdžić Abdulah
Srijeda 26.08.2020. 09:00-11:00Fazlić Vedad, Fejzić Amar, Hromo Edin, Kočan Alen
Četvrtak 27.08.2020. 12:00-14:00Kuldija Faruk, Muradbašić Ilhan, Nuhanović Faris, Osmanović Harun
Petak 28.08.2020. 12:00-14:00Palo Bilal, Skelić Damir, Subašić Armin, Šehić Semir, Valjevčić Haris
III MPonedjeljak 31.08.2020.U 10:00 h
Za upis potrebno je ponijeti:
 Svjedočanstvo o prethodno završenom razreda
 Rodni list
Učenici koji se nisu razdužili u biblioteci neće se moći upisati!

Učenici su dužni da se pridržavaju higijensko-epidemioloških mjera i  obavezno moraju nositi zaštitne maske u zatvorenom prostoru.