TPO 16.Dana aktivizma 2018.

Učenici Željezničkog školskog centra su i ove godine uzeli učešće u Kampanji 16 dana aktivizma- protiv rodno zasnovanog nasilja koju realizira u projektu TPO fondacije.
Kroz radionicu (drugi razred-zanimanje elektrotehničar elektronike) se diskutiralo o Rodu i rodnim stereotipima, stigmama i predrasudama, razlozima pridruživanja osobina za muški i ženski spol, zanimanjima koje pridružujemo muškom i ženskom spolu. Diskutiralo se i o ulogama muškaraca i žena, te o statusu informacije “kada muškarac vrši nasilje i kada to radi žena”.
Bilo je puno ozbiljnih ideja,pomalo smijeha, previše dilema, te dobrih i manje dobrih argumenata.
Sa zadovoljtvom smo ispratili još jedan dan u 16 dana aktivizma.
 
Hrelja Berminka, spec.traum. psihologije, pedagog-psiholog