STIPENDIJE ZA UČENIKE

Na osnovu čl. 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 19. Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 51/17) i člana 5. Odluke o uvjetima, postupku i kriterijima za dodjeli stipendija učenicima u prvom razredu srednjih stručnih škola Kantona Sarajevo ministrica za obrazovanje, nauku i mlade, raspisuje
  J A V N I P O Z I V
ZA DODJELU STIPENDIJA ZA DEFICITARNA ZANIMANJA UČENICIMA KOJI SE UPISUJU U PRVI RAZRED SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA III STEPENA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
Član 1. Javni poziv za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja učenicima koji se upisuju u prvi razred srednjih stručnih škola III stepena Kantona Sarajevo u školskoj 2019/20. godini traje od dana objavljivanja do završetka Konkursa za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo u školskoj 2019/2020. godini.
Za našu školu deficitarna zanimanja koja će biti stipendirana su:
ZAVARIVAČ________________________________________________________________ 5 stipendija
ELEKTROENERGETIČAR__________________________________________________5 stipendije