Sajam zapošljavanja novembar 2018. godine

U Domu mladih Centra Skenderija, u petak 30.11.2018. godine, održan je Sajam zapošljavanja. Na Sajmu su učestvovali predstavnici srednjih stručnih i tehničkih škola, te poslodavci koji imaju potrebe za upošljavanjem odgovarajućeg stručnog kadra.
Sajam je organizovala Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade KS, srednjim stručnim školama, Udruženjem poslodavaca FBiH i Privrednom komorom KS. Cilj je da se na jednom mjestu okupe poslodavci koji imaju potrebe za odgovarajućim profilom kadrova i obrazovne ustanove koje obrazuju te kadrove. 
Učenici i profesori naše škole, Željeznički školski centar Sarajevo, također su učestvovali na ovom Sajmu. Na izloženom štandu su učenici Rahmanović Sadin IVe1, Veljan Ramo Im, Tabak Vildana IIIs i Šarić Berina IVs prezentirali obrazovne profile koji se školuju u našem Centru.