RASPORED POLAGANJA POPRAVNIH ISPITA ZA REDOVNE UČENIKE U AVGUSTOVSKOM ROKU ŠKOLSKE 2022/2023.GODINE

PREDMETKABINETDATUMVRIJEMEKOMISIJA
Matematika-pismeni   usmeni323.08.2023.   25.08.2023.9,00   9,00Spahić Alma Šabanović Mersida Sarić Indira
Osnove elektrotehnike-pismeni usmeni924.08.2023.   25.08.2023.10,30   11,00Bajraktarević Alma Dinar Alma Čebirić Edin
Tehničko crtanje523.08.2023.    12,00    Hajder Irfan Ireiz Meliha Trako Berina
Transportna sredstva željeznice1324.08.2015.10,00Dinar Damir Hasagić tarik Muhedin Lejla
Telekomunikacije624.08.2023.12,00Bajraktarević Alma Čebirić Edin Dinar Alma
VF tehnika623.08.2023.10,00Bajraktarević Alma Čebirić Edin Dinar Alma