RASPORED ODRŽAVANJA MATURSKIH I ZAVRŠNIH ISPITA ZA REDOVNE UČENIKE U ŠKOLSKOJ 2022/2023.GODINI

MATURSKI I ZAVRŠNI ISPITI ĆE SE REALIZOVATI U PERIODU OD 01.06. DO 06.06.2023.

ODJELJENJEODBRANA MATURSKOG RADA-TERMINKOMISIJA
IVs  ČETVRTAK 01.06.2023. U 13 SATI1.DINAR DAMIR
2.MAŠIĆ SALEMA
3.HASAGIĆ TARIK
IVs  PETAK 02.06.2023. U 13 SATI1.MAŠIĆ SALEMA
2.DINAR DAMIR
3.HASAGIĆ TARIK
IVs  PONEDJELJAK 05.06.2023. U 13 SATI1.DINAR DAMIR
2.HASAGIĆ TARIK
3.MAŠIĆ SALEMA
ODJELJENJEPRAKTIČAN RAD TERMINKOMISIJA
IIIe ELEKTROENERGETIČARČETVRTAK 01.06.2023. U 13 SATI1.DINAR ALMA
2.ČUBELA EMEL
3.MURATOVIĆ AMAR
IIIe ELEKTROENERGETIČARPETAK 02.06.2023. U 13 SATI1.DINAR ALMA
2.ČUBELA EMEL
3.MURATOVIĆ AMAR
IIIe ELEKTROENERGETIČARPONEDJELJAK 05.06.2023. U 13 SATI1.DINAR ALMA
2.ČUBELA EMEL
3.MURATOVIĆ AMAR
ODJELJENJEPRAKTIČAN RAD TERMINKOMISIJA
IIIe ELEKTRONIČAR TELEKOMUNIKACIJAČETVRTAK 01.06.2023. U 13 SATI1.ČEBIRIĆ EDIN
2.BAJRAKTAREVIĆ ALMA
3.BAŠIĆ ADNAN
IIIe ELEKTRONIČAR TELEKOMUNIKACIJAPETAK 02.06.2023. U 13 SATI1.ČEBIRIĆ EDIN
2.BAJRAKTAREVIĆ ALMA
3.BAŠIĆ ADNAN
IIIe ELEKTRONIČAR TELEKOMUNIKACIJAPONEDJELJAK 05.06.2023. U 13 SATI1.ČEBIRIĆ EDIN
2.BAJRAKTAREVIĆ ALMA
3.BAŠIĆ ADNAN
ODJELJENJEPRAKTIČAN RAD TERMINKOMISIJA
IIIms STO  ČETVRTAK 01.06.2023. U 9 SATI1.DINAR DAMIR
2.MUHEDIN LEJLA
3.HASAGIĆ TARIK
IIIms STOPETAK 02.06.2023. U 9 SATI1.DINAR DAMIR
2.MUHEDIN LEJLA
3.HASAGIĆ TARIK
IIIMS STOPONEDJELJAK 05.06.2023. U 9 SATI1.DINAR DAMIR
2.MUHEDIN LEJLA
3.HASAGIĆ TARIK
ODJELJENJEPRAKTIČAN RAD TERMINKOMISIJA
IIIms MHIPČETVRTAK 01.06.2023. U 13 SATI1.ŠUKALO SABAHUDIN
2.HAJDER IRFAN
3.TRAKO BERINA
IIIms MHIPPETAK 02.06.2023. U 13 SATI1.ŠUKALO SABAHUDIN
2.HAJDER IRFAN
3.TRAKO BERINA
IIIms MHIPPONEDJELJAK 05.06.2023. U 13 SATI1.ŠUKALO SABAHUDIN
2.HAJDER IRFAN
3.TRAKO BERINA
ODJELJENJEPRAKTIČAN RAD TERMINKOMISIJA
IIIm ZAVARIVAČČETVRTAK 01.06.2023. U 13 SATI1.PAČARIZ HALIL
2.HASIĆ AZIZ
3.IREIZ MELIHA
IIIm ZAVARIVAČPETAK 02.06.2023. U 13 SATI1.PAČARIZ HALIL
2.HASIĆ AZIZ
3.IREIZ MELIHA
IIIm ZAVARIVAČPONEDJELJAK 05.06.2023. U 13 SATI1.PAČARIZ HALIL
2.HASIĆ AZIZ
3.IREIZ MELIHA
ODJELJENJEPRAKTIČAN RAD TERMINKOMISIJA
IIIm MŠVČETVRTAK 01.06.2023. U 13 SATI1.HASIĆ AZIZ
2.PAČARIZ HALIL
3.HAJDER IRFAN
IIIm MŠVPETAK 02.06.2023. U 13 SATI1.HASIĆ AZIZ
2.PAČARIZ HALIL
3.HAJDER IRFAN
IIIm MŠV    PONEDJELJAK 05.06.2023. U 13 SATI1.HASIĆ AZIZ
2.PAČARIZ HALIL
3.HAJDER IRFAN
ODJELJENJEPISANI ESEJ IZ BHSKOMISIJA
IIIm, IIIe, IIIms, IVs (KABINETI 1,2,3)  UTORAK 06.06.2023. U 13 SATI1.ZUBČEVIĆ ELZAN
2.ČERKEZ MERHUNISA
3.ŠABANOVIĆ MERSIDA

                                                                                                                                                Direktorica:

                                                                                                                                                ______________

                                                                                                                                                Tahirović Aida, dipl.el.ing.