Radionica na temu “Komunikacija, stereotipi, predrasude”

Dana 23.05.2022. u sklopu projekta “Obrazovanje za mir” u našoj školi je urađena radionica na temu “Komunikacija, stereotipi i predrasude”. Cilj radionice je bio da se učenici upoznaju s osnovama komunikacije kao i pojmovima i implikacijama stereotipa i predrasuda u svakodnevnom životu, i načinima suočavanja i njihovog prevazilaženja.
U okviru radionice učenici su pogledali video „Nenasilna komunikacija”, te su nakon toga podjeljeni u grupe, gdje je svaka grupa imala zadatak da odgovori na određena pitanja , te iznese svoje stavove.
Pored toga su nacrtali „princezu”, i „Indijanku” , onako kako ih oni zamišljaju i podigli jedni prema drugima svoje crteže. Cilj crteža je bio ukazati na to da veliki procenat ljudi ima ili nema određene stereotipe.
Učenicima su podijeljeni flipchart papiri, markeri i unaprijed zadati pojmovi: Balkanci, žene,muškarci, seljaci, Francuzi, informatičari, pjevači,policajci, bogataši, siromasi.Svaka grupa je dobila po dva pojma za koje je trebalo napisati asocijacije za njih.
Došli su do zaključka da svi imamo predrasude i stereotipe, odnosno netačne pretpostavke o drugima i drugačijima, i da se se moramo maksimalno zalagati da ih prevaziđemo, kao i to da uvjek nastojimo da izbjegavamo činiti drugima ono što i nama samima smeta.