Prijedlog komisija i rasporeda polaganja završnih i maturskih ispita u junskom roku od 04.juna do 09.juna 2021.godine

Završni ispiti

IIIe1, IIIe2, IIIs i IIIm od petka 04.06. 2021. u 9,00h do utorka 08.06.2021. u 13,00 sati.

Maturski ispiti

IVe i IVs od  petka 04.06. 2021. u 9,00h do utorka 08.06.2021. u 13,00 sati.

Pisani esej iz BHS jezika u srijedu 09.06.2021. u 10,00 sati.

Komisije za završni ispit
(praktičan rad sa pisanim obrazloženjem i usmena odbrana praktičnog rada)

Elektroničar telekomunikacija IIIe1
1.Čebirić
2.Halilović
3.Bajraktarević
Elektroenergetičar IIIe2
1. Mašić
2.Čubela
3.Salihović  
Saobraćajno transportni operater IIIs
1.Bejtić
2.Dinar
3.Pačariz
Mehaničar hidraulike i pneumatike IIIm
1.Šukalo
2.Pribinja
3.Hasić  
Zavarivač IIIm
1. Hajder
2.Sadiković
3.Hasić  

Komisije za maturski ispit (maturski rad iz predmeta i usmena odbrana maturskog rada)

IVeIVs
Elektrotehničar elektronike
Bajrakratević, Čebirić i Kunovac
Tehničar željezničkog saobraćaja
Bejtić, Mašić i Dinar

 Komisija za BHS jezik

1.Zaimović 2.Šljivo 3.Avdagić

Razrednici su dužni otvoriti zapisnike o polaganju najkasnije do 28.05.2021.

Sjednica NV na kojoj bi se razmatrao uspjeh učenika nakon završnih i maturskih ispita je planirana za utorak 11.06.2021. u 10,00h.

                                                                                     D I R E K T O R

                                                                                    Aida Tahirović, dipl.ing.el.