PRIJAVI NASILJE

NISI SAM /NISI SAMA

Dragi učenici,

Odrastanje je buran i dinamičan prelazak iz djetinjstva u doba odraslihi, period tjelesnog, spolnog, emocionalnog i mentalnog sazrijevanja. Postajete sve samostalniji i odgovorniji, a odnosi sa odraslima i vršnjacima se mijenjaju i dobijaju novo značenje.

 Mnogo vremena provodite jedni sa drugima  tako da često postajete bliskiji sa drugovima  nego sa roditeljima.

Prijateljstvo je svakako odnos koji pruža mogućnost da se iznesu, prodiskutiraju i razmijene važna pitanja, dileme i teškoće karakteristične za odrastanje. Takav odnos pruža značajnu podršku u formiranju identiteta i psiho- socijalnom razvoju mlade osobe. Pozitivni vršnjački uzori, osjećaji zajedništva i pripadnosti, međusobna podrška i pomoć, druženje, povjeravanje, dokazivanje u vršnjačkom okruženju od velikog su značaja i za pravilan razvoj mlade osobe i za prevazilaženje poteškoća odrastanja.

Ponekad stvari izmaknu kontroli, i dešava se ono što možemo nazvati riječju nasilje.

Nasilje/ zlostavljanje među mladima ili bullying se definira kao svako svjesno, namjerno, agresivno i ničim opravdano ponašanje jedne  ili grupe osoba usmjereno ka drugoj osobi  sa ciljem da se ona psihički/ fizički povrijedi, pri čemu takvo nasilno ponašanje karakterizira ponavljanje, nesrazmjer moći i snage, evidentan osjećaj uživanja kod nasilnika, te osjećaj ugnjetavanja kod žrtve.

Vršnjačko nasilje jeste:
– namjerno, svjesno negativno postupanje;
– s namjerom da se drugi zastraši/povrijedi;
– nasilnik ima veću moć od žrtve;
– ponašanje za koje nema opravdanja; 

Vršnjačko nasilje nije:
– incident koji se ne ponavlja;
– razmirica, nesporazum ili svađa među učenicima;
– nenamjerno nanošenje boli;
– prijateljsko zadirkivanje;
– nasilno rješavanje problema između djece iste moći;

Neke činjenice o vršnjačkom nasilju/ zlostavljanju:
 – veliki broj odraslih ne zna za zlostavljanje, pa i ne vide problem;
 –  prisutnost odraslih bitno smanjuje nasilnička ponašanja među mladima;
– većina vršnjačkog nasilja dešava se u školi ili u blizini škole;
 –  zlostavljanje je jedan od najpodcijenjenijih problema u školi;
 –   vršnjačko nasilje se dešava svuda- u gradskim i seoskim zajednicama, u većim i manjim školama;   mnoge žrtve ne govore o zlostavljanju;  što su djeca starija, rjeđe prijavljuju nasilje;

Žrtve zlostavljanja doživljavaju značajnu psihološku povredu , koja smeta njihovom emocionalnom, društvenom i profesionalnom razvoju. Što je zlostavljanje dugotrajnije, vjerovatnoća dugoročnih posljedica je veća. Najčešće su to nesretni mladi, koja pate od straha i tjeskobe, imaju nisko samopoštovanje, depresivni su, pokušavaju izbjegavati školu i često izostaju sa nastave, imaju problema sa koncentracijom, izbjegavaju druženja, a nerijetko imaju čitav niz psihosomatskih simptoma.
Ono što je neobično važno, i što treba imati na umu je da uvijek kada se pojavi slučaj vršnjačkog nasilja/zlostavljanja, sva su djeca, i žrtve i nasilnici i posmatrači, izložena negativnom i štetnom djelovanju nasilja.
Zbog svega gore navedenog pozivamo vas da putem linka koji se nalazi na web  stranici Škole prijavite slobodno svaki kontakt koji je za vas bio uznemirujući. To se ne odnosi samo na boravak u školi, ovdje možete pisati i o problemima u porodici, u Vašem životnom okruženju i o Vašim razmišljanjima koja mogu za vas biti uznemirujuća.

Ovo je povjerljiva adresa i samo dvije osobe iz Škole će imati pristup ovom linku- Vaša pedagogica i Vaša soc. radnica.

Svako obraćanje nama jeste put za rješavanje poteškoća i problema na koje možete naići.

Tu smo za Vas i uz Vas. Želimo Vas ohrabriti  da koristite ovu mogućnost.