Prezentian presjek rada Pedagoško-psihološke službe

Dana 11.11.2021. godine u prostorijama škole prezentiran je presijek rada Pedagoško-psihološke službe za period od dva mjeseca a vezan za aktivnosti rada sa učenicima i njihovim roditeljima . U sklopu prezentacije još jednom se podsjetilo i na Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju sa svim metodološkim smijernicama. Prisutni su imali priliku slušati i prezentaciju o Inkluziji u najširem smislu te riječi te dobiti i informacije o specifičnim karakteristikama primjene inkluzije. Izvršena je i analiza frekvencije posjeta učenika PPS kada su upućeni na zahtijev razrednika ili predmetnog nastavnika. Podsjetilo se i na obavezu praćenja Metodoloških smjernica vezanih za COVID-19.
Ovu aktivnost su realizirale Hrelja Berminka, pedagog-psiholog i Lejla Redžić Šatrović, dipl.soc. radnik.