Posjeta učenika naše škole firmi ASA ŠPED

Dana 26.09.2018. godine (srijeda) učenici odjeljenja IIIS i IVS (Tehničar za logistiku i špediciju), zajedno sa profesorima Bejtić Hajrudin, Dinar Damir i Samir Šatrović posjetili su Logistički centar kompanije ASA Šped. Posjeta je realizovana u sklopu Praktične nastave za zanimanje Tehničar za logistiku i špediciju.

Društvo ASA ŠPED d.o.o. Sarajevo je društvo čija je osnovna djelatnost međunarodna i unutarnja špedicija, transport i skladištenje roba.
Društvo je organizovano u dvije poslovne jedinice (carinski terminal Halilovići i Slobodna zona Visoko) ima i mrežu pod-špeditera na svim graničnim prelazima u BiH.

Usluge koje pruža ovo društvo su slijedeće:
• transport
• logistika
• carinjenje
• dodatne usluge

Posjeta počinje dolaskom u sjedište ASA Špeda u 11.00. sati, gdje smo dočekani od strane gospođe Nermine Planinčević, rukovodilac komercijalno-transportnog centra, gospodina Harisa Sarajlića, rukovodilac carinskog sektora i gospodina Emira Dinarevića, rukovodilac skladišta, koji su bili naši domaćini. Nakon uvodnih pozdrava, imali smo kratku prezentaciju o kompaniji te načinu organizacije transporta i obavljanja carinskih poslova sa konkretnim primjerima. Učenici su upoznati sa obimom poslova i načinom na koji se isti obavljaju, GPS praćenju vozila.

Sljedeći korak u našoj posjeti bio je obilazak skladišnog prostora u pratnji naših domaćina. Tom prilikom učenici su na licu mjesta mogli da vide kako funkcioniše skladišni sistem. Upoznati smo sa komitentima sa kojima oni posluju, načinu slaganja robe na palete i paletne regale, pakovanju, označavanju, praćenju ulaza i izlaza robe iz skladišta. Posebno interesantno je bilo predavanje o carinskom dijelu skladišta, gdje se nalaze automobili generalnog uvoznika Volkswagen grupacije vozila, Porsche Sarajevo.

Nakon dog dijela, ukazana nam je čast obilaska proizvodne hale kompanije Veritas d.o.o. koja se bavi proizvodnjom dijelova za automobile. Učenici su na licu mjesta mogli vidjeti kako radi jedan savremen robotiziran proizvodni proces.

Prilikom ove stručno-edukativne posjete ponašanje učenika je bilo na zavidnom nivou, ispoštovane su sve naše prethodne dogovore, a gospoda koja nam je bila domaćin posjete ostala je oduševljena ponašanjem i znanjem učenika. Na kraju posjete učenicima su uručeni prigodni pokloni od strane domaćina.

Ovom prilikom se još jednom zahvaljujemo našim domaćinima gospođi Nermini Planinčević, gospodinu Harisu Sarajliću i gospodinu Emiru Dinareviću, na izuzetno uspješno organizovanoj posjeti.