POPRAVNI ISPIT ZA REDOVNE UČENIKE AVGUST 2018.

Dj.br. 01-772-02/18

Datum: 27.06.2018.

RASPORED POLAGANJA POPRAVNIH ISPITA ZA REDOVNE UČENIKE U AVGUSTOVSKOM ROKU ŠKOLSKE 2017/2018.GODINE

PREDMET KABINET DATUM VRIJEME KOMISIJA
Matematika-pismeni

 

usmeni

3 23.08.2018.

 

24.08.2018.

9,00

 

9,00

Šabanović Mersida
Spahić Alma
Bišić Benisa
Fizika-pismeni

 

usmeni

13 23.08.2018.

 

24.08.2018.

13,00

 

9,30

Tahirović Aida
Stovrag Amela
Ramić Mufid
Osnove elektrotehnike-pismeni

usmeni

14 23.08.2018.

 

24.08.2018.

10,30

 

10,00

Čubela Emel
Tahirović Aida
Ireiz Meliha
Tehnička mehanika-pismeni

 

usmeni

9 23.08.2018.

 

24.08.2018.

13,30

 

11,00

Šukalo Sabahudin
Ireiz Meliha
Pirija Azra
Njemački jezik-pismeni

 

usmeni

11 23.08.2018.

 

24.08.2018.

9,00

 

9,00

Avdagić Lejla
Dujso Ina
Zubčević Elzan
Finomehanički elementi i konstrukcije 9 23.08.2018. 12,00 Šukalo Sabahudin
Ireiz Meliha
Hajder Irfan
Bosanski jezik i književnost-pismeni

 

usmeni

1 23.08.2018.

 

24.08.2018.

10,30

 

10,00

Bešlagić-Jašarević Aida
Šljivo Azra
Zubčević Elzan
Električna kola 5 23.08.2018. 10,30 Ramić Mufid
Bajrakatević Alma
Šabanović Mersida
Digitalne telekomunikacije 5 23.08.2018. 9,00 Čubela Emel
Tahirović Aida
Ireiz Meliha
Osnove elektroenergetike 14 24.08.2018. 9,30 Čubela Emel
Tahirović Aida
Ireiz Meliha
Elektroenergetika 14 24.08.2018. 11,30 Ramić Mufid
Bajrakatević Alma
Šabanović Mersida
Tehnologija zanimanja 9 23.08.2018. 11,30 Ireiz Meliha
Pirija Azra
Šukalo Sabahudin
Informatika 16 23.08.2018. 13,00 Šatrović Samir
Spahić Alma
Pirija Azra
Ekonomika i organizacija poslovanja 9 24.08.2018. 11,30 Muftić Nermina
Fako Mediha
Pirija Azra

                                                                                                                                             Direktor:

                                                                                                                                             ________________

                                                                                                                                             Ibro Čebirić, dipl.ing.saobr.