RASPORED POLAGANJA POPRAVNIH ISPITA ZA REDOVNE UČENIKE U AVGUSTOVSKOM ROKU ŠKOLSKE 2020/2021.

PREDMETVRIJEME I MJESTO POLAGANJAISPITNA KOMISIJAUČENIK
MatematikaPismeni
24.08.2021. u 9,00h Usmeni
25.08.2021. u 9,00h
1.Spahić Alma
2.Šabanović Mersida 3.Djedović Sabrija
Torlak
Tehničko crtanje24.08.2021. u 12,30h1.Hajder Irfan
2.Ireiz Meliha
3.Šukalo Sabahudin
Palo
Sejdić
Bosanski jezik i književnostPismeni
24.08.2021. u 10,00h Usmeni
25.08.2021. u 11,00h  
1.Šljivo Azra 2
.Zaimović Nudžejma 3.Muminović-Karić Elvira
Guhdija Rušiti Torlak
Osnove elektrotehnikePismeni
24.08.2021. u 9,00h Usmeni
25.08.2021. u 9,00h
1.Čebirić Edin
Bajraktarević Alma Kunovac Melisa (zamjena na mjestima 2. i 3.)
Šimić Mujović
Osnove elektroenergetike25.08.2021. u 9,30h  1.Čubela Emel
2.Mašić Alma
3.Halilović Elvis
Ibrulj
Mašinski elementi25.08.20121. u 10,30h  1.Hajder Irfan
2.Ireiz Meliha
3.Šukalo Sabahudin
Fočak
Elektronika24.08.2021. u 11,00h  1.Čebirić Edin
2.Hrnjić Lejla
3.Halilović Elvis
Kološ
Organizacija željezničkog saobraćaja24.08.2021. u 9,30h  1.Bejtić Hajrudin
2.Dinar Damir
3.Pačariz Halil
Fočak Rušiti
Elektrotehnika25.08.2021. u 11,00h  1.Čubela Emel
2.Kunovac Melisa
3.Hrnjić Lejla
Ristić
Elektroenergetske mreže24.08.2021. u 12,00h  1.Čubela Emel
2.Mašić Alma
3.Kunovac Melisa
Guhdija  

                                                                                                                                    Direktorica:

                                                                                                            Aida Tahirović, dipl.el.ing.