PODJELA SVJEDODŽBI/DIPLOMA ZA VANREDNE UČENIKE

Obavještavamo vanredne učenike koji su polagali ispite u januarsko-februarskom ispitnom roku, da svjedodžbe/diplome mogu preuzeti svaki radni dan u prostorijama škole u terminu 10:00 – 14:00 sati.
Kontakt tel: 033 722 952 Samir