ON-LINE UPIS U 1 RAZRED

Na osnovu članova 72., 73. i 74. Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novineKantona Sarajevo”, broj: 23/17) Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Objavljuje

K O N K U R S

za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo u školskoj 2018./2019. godini.

Konkurs za upis u PRVI razred srednjih škola u školskoj 2018./2019. godini traje od 27. juna do 5. jula 2018. godine. Kandidati koji konkurišu u umjetničke škole, odnosno u gimnaziju – sportsko izborno područje, polažu prijemni ispit, odnosno test fizičke sposobnosti, koji su dužni okončati najkasnije dva dana prije završetka on-line upisa.

KONKURS ZA UPIS UČENIKA U PRVE RAZREDE SREDNJIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO – ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA

Bitne informacije iz Konkursa koje se odnose na našu školu:

Naša škola za školsku 2018/2019. godinu upisuje 4 odjeljenja za sljedeća zanimanja i to:

Tehnička (četverogodišnja) zanimanja:

 1. Tehničar zeljeznickog saobracaja, 1 odjeljenje – 24 učenika, minimalan broj bodova iz osnovne škole je 63;
 2. Elektrotehnicar elektronike, 1 odjeljenja – 24 učenika, minimalan broj bodova iz osnovne škole je 63;

Zanatska (trogodišnja) zanimanja:

 1. Elektroničar telekomunikacija, 0,5 odjeljenja – 12 učenika, nema ograničenja na broj bodova iz osnovne škole;
 2. Elektroenergetičar, 0,5 odjeljenja – 12 učenika, nema ograničenja na broj bodova iz osnovne škole;
 3. Zavarivač, 0,5 odjeljenja – 12 učenika, nema ograničenja na broj bodova iz osnovne škole;
 4. Mehaničar hidraulike i pneumatike, 0,5 odjeljenje – 12 učenika, nema ograničenja na broj bodova iz osnovne škole;

Dokumenti bitni prilikom upisa učenika u I razred srednjih škola su:

 1. zahtjev za upis (popunjava se u školi);
 2. svjedodžbu o završenom IX razredu osnovne škole;
 3. uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII razredu osnovne škole;
 4. uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi;
 5. izvod iz matične knjige rođenih– ovjerena kopija, i
 6. drugi dokumenti koji budu traženi konkursom.

Relevanti predmeti za našu školu su: Bosanski jezik i književnost, Matematika i Fizika.
Pristup portalu za on-line upis u prvi razred srednje škole možete izvršiti sa vlastitog računara ili iz osnovne škole koju ste pohađali putem web stranice www.upis.emis.edu.ba na kojoj se nalaze podrobnije informacije o načinu upisa u srednju školu. Video uputstva možete naći klikom na link “Pomoć” na početnoj stranici web portala.