Obuka iz oblasti zaštite od požara

Dana 12.11.2021. godine u prostorijama JU Željeznički školski centar Sarajevo održana je obuka iz oblasti zaštite od požara.
Pravna lica, državni organi i druge institucije dužni su kontinuirano organizirati i provoditi stručno
osposobljavanje i usavršavanje svih zaposlenika, odnosno državnih službenika i namještenika koji se nalaze u radnom odnosu za provođenje mjera zaštite od požara na radnim mjestima na kojima se nalaze.
Obuka i osposobljavanje obuhvata upoznavanje zaposlenih lica sa svim izvorima opasnosti i načinu
provođenja mjera zaštite od požara.
U skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH, obavezno je najmanje jednom u dvije godine izvršiti obuku i provjeru znanja iz oblasti zaštite od požara svih zaposlenih lica.