Centar obavlja svoju djelatnost na dva lokaliteta:
– U Novom Sarajevu Ložionička 8 gdje je i sjedite Centra i
– u Novom Gradu Safeta Zajke 6 gdje je smješten Dom učenika.

U objektu “A” Centra u Novom Sarajevu odvija se nastavna djelatnost u učionicama, kabinetima, laboratorijama i školskim radionicama. U objektu “B” Centra u Novom Gradu odvija se nastavna djelatnost u prizemlju i na prvom spratu, a u ostalim dijelovima objekta odvija se djelatnost doma učenika.
Općeobrazovna i stručno-teorijska nastava realizuje se u školskim učionicama i kabinetima u objektima Centra, a praktična nastava se realizuje uglavnom u školskim radionicama, oko 80%, a preostali dio praktične nastave realizuje se u objektima preduzeća sa kojima Centar ima zaključene ugovore o saradnji (Željeznice FBiH, Arcelor Mittal, WorkForce4Rail, DB Schenker, ASA šped, In Time, Gebruder Weiss, Cargo-partner, DB, Rail cargo Logistics, BAF International, KJKP GRAS Sarajevo, KJKP RAD Sarajevo, Toplane Sarajevo, TTO – tvornica tehnološke opreme, DHL, Grizelj, Porsche Sarajevo, Hyundai, GumaM, Zulex, Veritas, Mibral, PING doo Sarajevo, Rudnik Kakanj, Rudnik Zenica.
Za realizaciju nastave koristi se sljedeći broj prostorija:

10 učionica;
4 kabineta;
1 interaktivna učionica;
6 školskih radionica;
1 laboratorija za hidrauliku i pneumatiku;
1 fiskulturna sala;
1 školska biblioteka
Oko 20% praktične nastave realizuje se u objektima preduzeća sa kojima škola ima zaključene ugovore o saradnji.
Nakon sanacije objekata Centra uvjeti rada su veoma dobri. Obezbijeđen je optimalan broj učionica, kabineta, laboratorija i školskih radionica.