U aprilu 1923. god. osnovana je Željeznička zanatska škola ŽIŠ, u okviru željezničke radionice, a osnovna djelatnost ove škole je bila školovanje i osposobljavanje zanatlija za proizvodnju i održavanje željezničkih vozila.

To je bila škola sa tri struke:
► mašinskom,
►elektrotehničkom i
►saobraćajnom.

Kasnije se ova škola razvijala te je 1958. godine osnovana Željeznička saobraćajna tehnička škola u Vogošći, a 1980. god. tadašnja Željeznička škola sa praktičnom obukom “VMC” proširuje svoju djelatnost osnivanjem Elektrotehničke i Mašinske tehničke škole.

Današnji Željeznički školski centar Sarajevo nastao je udruživanjem 1990. god.:

►Mješovite željezničke saobraćajne škole “ŽTŠ”,
►Mješovite elektromašinske škole “ŽIŠ” i
►Đačkog doma.

Na osnovu Zakona o sigurnosti željezničkog prometa (Sl. list RBiH” br. 33 od 1.9.1999.god. čl. 99) i na osnovu općih akata Željeznica BiH koje regulišu pitanje školovanja i obučavanja za stručna zvanja i zanimanja čiji radni zadaci direktno utiču na urednost i bezbjednost Željezničkog saobraćaja, predviđeno je da se obrazovanje i osposobljavanje vrši isključivo u specijalizovanom Željezničkom centru Sarajevo.
Ovo se prvenstveno odnosi na ključna stručna zvanja i zanimanja: tehničar vuče, tehničar tehničko-kolske djelatnosti, tehničar željezničkog saobraćaja, željeznički građevinski tehničar, elektrotehničar signalno-sigurnosnih postrojenja, elektrotehničar elektronike i energetike, te zanimanja trećeg i petog stepena obrazovanja.
Kompleksnost Željezničkog saobraćaja zahtijeva da Željeznički školski centar Sarajevo školuje i obučava kadrove i za druga zanimanja saobraćajne, mašinske i elektrotehničke struke, čiji poslovi i radni zadaci indirektno utiču na urednost i bezbjednost željezničkog saobraćaja.
Prema tradiciji i dosadašnjoj praksi za određena zanimanja III, IV i V stepena složenosti školuju se i obučavaju uglavnom polaznici.