Konkurs za upis vanrednih učenika u školskoj 2021/22. godini

Broj: 06-  1442 /21
Sarajevo,  20.08.2021. godine

Na osnovu člana 143. Zakona o srednjem obrazovanju („ Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17, 30/19) i  člana 154.  Pravila Željezničkog školskog centra Sarajevo Školski odbor   na 29. telefonskoj  sjednici održanoj  dana   20.08.2021.  godine, donosi

O D L U K U
Raspisuje se  konkurs  za upis vanrednih učenika u školskoj 2021/2022. godini.
Upis vanrednih učenika vršit će se za sljedeća zanimanja:

Željeznička tehnička škola 
IV stepen  

 • tehničar željezničkog saobraćaja,
 • tehničar vuče-mašinovođa,
 • tehničar tehničko-kolske djelatnosti,
 • željeznički građevinski tehničar
 • tehničar za logistiku i špediciju.

Željeznička stručna škola 
III stepen 

 • mašinovođa manevre,
 • saobraćajno-transportni operater,
 • rukovalac mašina za pružne radove.

II stepen 

 • čuvar pruge,
 • pomoćnik mašinovođe,
 • saobraćajno-transportni manipulant.

Elektrotehnička škola 
IV stepen 

 • elektrotehničar elektronike,
 • elektrotehničar energetike,
 • elektrotehničar signalno-sigurnosnih postrojenja.
 • tehničar mehatronike (GTZ),

Elektrotehnička stručna škola 
III stepen 

 • elektromehaničar šinskih vozila i postrojenja,
 • elektroničar telekomunikacija,
 • elektroničar signalno-sigurnosnih postrojenja.
 • elektroenergetičar.

V stepen 

 • elektroničar telekomunikacija-majstor,
 • elektromehaničar šinskih vozila i postrojenja-majstor,
 • elektroenergetičar elektroenergetskih postrojenja- majstor.
 • elektroničar signalno-siguronosnih postrojenja-majstor.

Mašinska tehnička škola 
IV stepen 

 • tehničar hidraulike i pneumatike.

Mašinska stručna škola 
III stepen 

 • bravar,
 • metalostrugar,
 • zavarivač,
 • mehaničar hidraulike i pneumatike,
 • mehaničar šinskih vozila,
 • limar,
 • autolimar,
 • automehaničar,

V stepen 

 • bravar-majstor,
 • metalostrugar-majstor,
 • zavarivač-majstor,
 • mehaničar hidraulike i pneumatike-majstor,
 • mehaničar šinskih vozila-majstor,
 • limar-majstor,
 • autolimar-majstor.

Prijem zahtjeva i upis vanrednih učenika za školsku 2021/2022. godinu za polaganje razreda vršit će se u vremenu od 01. septembra do 30. septembra 2021. godine.

Za vanredne učenike Škola će organizovati instruktivno-konsultativnu nastavu.

Uz zahtjev za upis ( dobije se u školi )  kandidati su dužni da dostave ovjerene kopije:

 1. svjedodžbe o završenim razredima prethodne škole;
 2. izvod iz matične knjige rođenih;
 3. za V stepen – majstor, diplomu o zavšenoj školi, rodni list i uvjerenje o radnom iskustvu od najmanje dvije  godine u struci.

Zahtjeve za upis sa potrebnim dokumentima dostaviti lično na protokol  škole svakog radnog dana.

Sve informacije na tel. 033/722-944  i  033/722-940.

                                                                                                                                                         Predsjednik  Školskog odbora

                                                                                                                                                        Hasković Mirsad,dipl.ing.maš.