Konkurs za upis vanrednih učenika u školskoj 2019/2020. godini

Na osnovu člana 143. Zakona o srednjem obrazovanju („ Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17) i člana 154. Pravila Željezničkog školskog centra Sarajevo, Školski odbor na sjednici, održanoj dana 31. 07.2019. godine donio je Odluku kojom se:

Raspisuje konkurs za upis vanrednih učenika u školskoj 2019/2020. godini u Željezničkom školskom centru Sarajevo

Upis vanrednih učenika vršit će se za sljedeća zanimanja:

Željeznička tehnička škola
IV stepen
• tehničar željezničkog saobraćaja,
• tehničar vuče-mašinovođa,
• tehničar tehničko-kolske djelatnosti,
• željeznički građevinski tehničar.

Željeznička stručna škola
III stepen
• mašinovođa manevre,
• saobraćajno-transportni operater,
• rukovalac mašina za pružne radove.

II stepen
• čuvar pruge,
• pomoćnik mašinovođe,
• saobraćajno-transportni manipulant.

Elektrotehnička škola
IV stepen
• elektrotehničar elektronike,
• elektrotehničar energetike,
• elektrotehničar signalno-sigurnosnih postrojenja.
• tehničar mehatronike (GTZ),

Elektrotehnička stručna škola
III stepen
• elektromehaničar šinskih vozila i postrojenja,
• elektroničar telekomunikacija,
• elektroničar signalno-sigurnosnih postrojenja.
• elektroenergetičar.
V stepen
• elektroničar telekomunikacija-majstor,
• elektromehaničar šinskih vozila i postrojenja-majstor,
• elektroenergetičar elektroenergetskih postrojenja- majstor.
• elektroničar signalno-siguronosnih postrojenja-majstor.

Mašinska tehnička škola
IV stepen
• tehničar hidraulike i pneumatike.

Mašinska stručna škola
III stepen
• bravar,
• metalostrugar,
• zavarivač,
• mehaničar hidraulike i pneumatike,
• mehaničar šinskih vozila,
• limar,
• autolimar,
• automehaničar,

V stepen
• bravar-majstor,
• metalostrugar-majstor,
• zavarivač-majstor,
• mehaničar hidraulike i pneumatike-majstor,
• mehaničar šinskih vozila-majstor,
• limar-majstor,
• autolimar-majstor.

Prijem zahtjeva i upis vanrednih učenika za školsku 2019/2020. godinu za polaganje razreda u cjelini vršit će se do 30. septembra 2019. godine.

Za vanredne učenike Škola će organizovati instruktivno-konsultativnu nastavu.
Uz zahtjev za upis ( dobije se u školi ) kandidati su dužni da dostave original:
1. svjedodžbe o završenim razredima prethodne škole;
2. izvod iz matične knjige rođenih;
3. za V stepen – majstor, diplomu o zavšenoj školi, rodni list i uvjerenje o radnom iskustvu od najmanje dvije godine u struci.

Zahtjeve za upis sa potrebnim dokumentima dostaviti lično u Sekretarijat škole svakog radnog dana u period od 09,00 do 12,00 časova, ulica Ložionička broj 8, 71 000 Sarajevo.