KONFERENCIJA ETOS INICIJATIVE

TPO Fondacija je obilježila pet godina promocije programa Etos inicijative završnom konferencijom koja je održana 29.10.2018. godine u Hotelu Hills na Ilidži, u Sarajevu. Govorili smo o etičnosti, toleranciji, otvorenosti i solidarnosti ali i drugim vrijednostima oko kojih se možemo okupiti kao ljudi i koje su nam svima zajedničke.
Smatramo važnim ispričati pozitivne priče iz BiH, priče o prijateljstvu, dobroti, solidarnosti i razumijevanju, odnosno priče o zrncima ljudskosti koja se ne vide dovoljno u javnom diskursu opterećenom negativnim slikama. To ne znači da o problemima ne trebamo govoriti, već da o dobru glasnije govorimo,  kako bismo bili zahvalniji, ponizniji i kako bismo njegovali nadu, jer beznađe može biti najteža bolest jednog društva.
Preko 250 nastavnika, pedagoga, direktora i predstavnika ministarstava obrazovanja, pedagoških zavoda i civilnog društva imalo je priliku propratiti neke od rezultata Etos inicijativekoja je u posljednjih pet godina okupila preko 1000 nastavnika u pet kantona i u pojedinačnim školama BiH. Konferenciji su prisustvovali nastavnici i učenici iz mnogih gradova BiH: iz Tuzle, Gradačca, Tešnja, Bužima, Bihaća, Kupresa, Orašja, Livna, Mostara, Jablanice, Konjica, Kiseljaka, Visokog, Vareša, Bugojna, Jajca, Travnika, Sarajeva i drugih mjesta Bosne i Hercegovine.
Kako je naglasila stručna savjetnica ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u HNK, Emina Jusufbegović, važno je obrazovati se za mir i nenasilje i promovirati etičke vrijednosti u obrazovnom sistemu, jer su nastavnici jedna od najvažnijih karika socijalizacije ličnosti.

Savjetnik u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantonaIzet Numanović, je govorio o važnosti zajedničkog djelovanja vjernika i onih koji ne vjeruju jer “zajednički angažman… koji je usmjeren općem dobra a s onu stranu sekularnog i religioznog fundamentalizma predstavlja jedan od fundamentalnih ciljeva projekta.” 
Sedžida Hadžić, profesorica iz Treće gimnazije Sarajevo, nas je podsjetila na kategorički imperativ: “Postupaj uvijek tako da maksima, osnovni princip tvoje volje, može važiti kao zakon za sve ljude!”, što je (kako je dalje naglasila) sadržano i u Konfučijevom Zlatnom pravilu: “Ne čini drugima ono što ne želiš sebi!” Fra Ivan Nujić iz Franjevačke gimnazije Visoko govorio je o vrijednostima opraštanja i pomirenja i ulozi mladih u primjeni univerzalnih vrijednosti u ubrzanom procesu društvenih promjena jer “se mladi prilagođuju lakše nego stariji, otvaraju prostor još široj primjeni vrijednosti Svjetskog etosa u društvu općenito stavljajući mlade ljude kao nositelje pozitivnih promjena. Jedan od velikih zadataka na tome putu svakako je ozdravljenje društva eliminiranjem želje za osvetom – odnosno – izgradnja kulture solidarnosti, pomirenja i praštanja.” 
Knjigu “Živi vrijednosti: globalni etos u lokalnom kontekstu“, koju su uredile  Zilka Spahić Šiljak and Melika Šahinović  promovirali su univerzitetski profesori : Nerzuk ĆurakNihada Delibegović-ĐanićIvan Šarčević i Spahija Kozlić.

Opširnije možete vidjeti na sljedećem linku http://www.tpo.ba/b/novosti/181029%20SEkonfSa.html