Elektronskom dnevniku vašeg djeteta pristupate putem web stranice https://web.emis.edu.ba.
Pristupom web stranici https://web.emis.edu.ba i klikom na “Registracija roditelja” otvara se forma za
unos pristupnih podataka.

Korisničko ime treba da sadrži samo mala slova bez dijakritičkih znakova (č,
ć, đ, dž, š i ž ). Unosite e-mail adresu koju aktivno koristite. Nakon što ste izvršili registraciju pojavit će se forma za unos korisničkih podataka.