DABAR IZAZOV-SEDMICA KODIRANJA

U toku sedmice kodiranja, koja je trajala od 05.11.2018. do 16.11.2018. god. i naši učenici su uzeli učešće u takmičenju i izradi zadataka.

Formirane su dvije grupe učenika: učenici prvih razreda i učenici četvrtih razreda.Učenici prvih razreda su se takmičili u školi i online radili zadatke, dok su učenici četvrtih razreda takmičenju pristupali od kuće, korištenjem šifre pristupa za njihovu grupu!Iz prvih razreda sljedeći učenici su učestvovali na takmičenju: Begović Amar Is, Osmanović Harun Ie1, Ferhatbegopvić Rijad Ie1, Šojko Dino Ie1, Valjevčić Haris Ie1, Subašić Armin Ie1, Peljto Eman Ie2, Halilović Adin Ie2 i Bajramović Dino Ie2.Iz četvrtih razreda, mada ih je više izrazilo želju da učestvuju u takmičenju, učešće je imao samo jedan učenik: Somun Anis Ivs.

 

Koordinator projekta DABAR IZAZOV-SEDMICA KODIRANJA

PROF.Spahić Alma