6. (šesta) telefonska sjednica Školskog odbora

D N E V N I R E D

  1. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Školskog odbora,
  2. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za popunjavanje radnih mjesta na određeno vrijeme u školskoj 2022./2023.g
  3. Druga izmjena Plana javnih nabavki 2022. godine
  4. Usvajanje Pravilnika o internom prijavljivanju korupcije u JU Željeznički školski centar Sarajevo
  5. Zapisnik o inspekcijskom nadzoru

IZVOD IZ ZAPISNIKA I ZAKLJUČCI SA 6. TELEFONSKE SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA