4. (četvrta) sjednica Školskog odbora

D N E V N I R E D
1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora (3.elektronska),
2. Donošenje odluke o usvajanju GPRŠ za školsku 2022./2023. godinu,
3. Odluka o raspisivanju konkursa za školsku 2022./2023. godinu,
4. Donošenje odluke o usvajanju kadrovskih potreba za školsku 2022./2023. godinu,
5. Usvajanje prvih izmjena plana javnih nabavki za 2022. godinu,
6. Donošenje rješenja o 40-satnim zaduženjima direktora za školsku 2022./2023. godinu,
7. Donošenje odluke o isplati za instruktivnu nastavu i ispite za direktora škole, uz ugovor, vezano za
vanredno obrazovanje učenika,
8. Usvajanje izmjena i dopuna Pravila škole,
9. Usvajanje Prečišćenog teksta Pravila škole,
10. Odluka o visini cijene smještaja radnika u Domu učenika,
11. Odluka o visini cijene smještaja redovnih učenika u Domu učenika,
12. Molba za smanjenje troškova vanrednog školovanja-Velić Eldar
13. Tekuća pitanja
a. izvještaj o obavljenoj stručnoj posjeti učenika i nastavnika škole u Njemačku
IZVOD IZ ZAPISNIKA I ZAKLJUČCI SA 2 TELEFONSKE SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA