36.  ELEKTRONSKA/TELEFONSKA SJEDNICA  ŠKOLSKOG ODBORA