34.  ELEKTRONSKA/TELEFONSKA SJEDNICU  ŠKOLSKOG ODBORA