29. (ELEKTRONSKA/TELEFONSKA) SJEDNICA  ŠKOLSKOG ODBORA