28. (ELEKTRONSKA/TELEFONSKA) SJEDNICU  ŠKOLSKOG ODBORA