27. (ELETRONSKA/TELEFONSKA) SJEDNICA  ŠKOLSKOG ODBORA