26. (dvadeset šesta) sjednica Školskog odbora

D N E V N I  R E D

1.       Usvajanje Zapisnika sa 25. sjednice Školskog odbora;

2.       Razmatranje Odluke o usvajanju Izvještaja o realiziranju Godišnjeg programa rada za školsku  2022/2023. godinu i usvajanju Godišnjeg programa rada za školsku 2023/2024. godinu;

3.       Razmatranje Odluke o I (prvoj) izmjeni  Plana javnih nabavki za 2023. godinu;

4.       Razmatranje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2023/2024. godini

5.       Razno

–          Razmatranje Odluke o oslobađanju plaćanja smještaja učenika