24. (elektronska/telefonska) sjednica Školskog odbora

D N E V N I  R E D

1.       Usvajanje Zapisnika sa 23. sjednice Školskog odbora

2.       Razmaranje Odluke o verificiranju konačne liste primljenih učenika u prvi  razred JU Željeznički školski centar Sarajevo

3.       Razno

–          Informacija  o izmjenama Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja

Sjednica će se održati  06. 07. 2023. godine (četvrtak), sa početkom u  13:00 sati  elektronski/telefonski.