23. (elektronska/telefonska) sjednica Školskog odbora

 D N E V N I  R E D

1.       Usvajanje Zapisnika sa 22. sjednice Školskog odbora

2.       Razmaranje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2023/2024. godini

3.       Razmatranje Odluke o imenovanju komisije za ocjenjivanje, napredovanje i i sticanje stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika

4.       Razno

Sjednica će se održati  02.06. 2023. godine (petak), sa početkom u  11:00 sati  elektronski/telefonski.