21. SEPTEMBAR – MEĐUNARODNI DAN MIRA

U NAŠOJ ŠKOLI OBILJEŽEN 21. SEPTEMBAR – MEĐUNARODNI DAN MIRA
Na osnovu Memoranduma o razumijevanju između Catholic Relief Services i Ministarstva za
obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: BA.20.MOU.8477.8280301.KS-01/18,
Saglasnosti Ministarstva za realiziranje PRO-Budućnost (Povjerenje, Razumijevanje,
Odgovornost za budućnost) projekta „Mirovno obrazovanje“ za 2020/2021. godinu, broj:
11/03-34-4505-1/20, kao i rješanja Prosvjetno-pedagoškog zavoda o imenovanju škola u
Kantonu Sarajevo na osnovu kojeg su predložene škole nosioci projekta za 2020/2021.
godinu, broj: 11/01-34-879/20, čini nam čast obavijestiti javnost kako će ove školske godine i
naša škola biti dio projektnih aktivnosti navedenog projekta.
Naime, tokom poduzetih aktivnosti na izradi projekta „Mirovno obrazovanje“ za 2020/2021.
godinu, PPZ je na prijedlog Ministarstva imenovao tri profesora iz Kantona Sarajevo koji su
činili radnu grupu autora ovog projekta. Među njima se, dakako, našao i profesor naše škole
mr. sc. Semir Salihović, koji je u suradnji sa drugim predloženim kolegama autorizirao
projektne aktivnosti. Važno je istaknuti kako je projekt „Mirovno obrazovanje“ za 2020/2021.
godinu preuzelo i nekoliko drugih kantona u BiH, što dodatno daje težinu kvaliteti samog
projekta. Zbog toga nam je važno i javnosti predstaviti, zapravo, šta je to Mirovno
obrazovanje kako bi svi bili upoznati sa našim radom. Mirovno obrazovanje je proces koji
promovira znânja, vještine, stavove i vrijednosti koje su potrebne da se desi promjena koja će
omogućiti, djeci, mladima i odraslima da preveniraju konflikte i nasilje, bilo otvoreno ili
strukturalno; mirno riješiti sukobe, i stvoriti uvjete pogodne za mir, bilo na inter-personalnoj,
međuljudskoj, međugrupnoj, nacionalnoj ili međunarodnoj razini. Shodno tome, i učenici
naše škole će u ovoj školskoj godini proći niz radionica pod mentorstvom našeg profesora i
drugih kolega, kako bismo zajednički sa drugima gradili ljepšu budućnost svih nas.
Na današnji dan smo u našoj školi proveli prvu projektnu aktivnost obilježivši Međunarodni
dan mira – 21. septembar.
Širom svijeta danas se, zapravo, obilježava Međunarodni dan mira.  Rezolucijom Ujedinjenih
nacija (UN) iz 2001. godine, taj je datum određen za dan nenasilja i prekida
neprijateljstava na globalnom nivou.
“Neka mir prevlada na Zemlji, bar jedan dan mira i nenasilja” – tako glasi univerzalna poruka 21.septembra, Međunarodnog dana mira, a sve zemlje i narodi pozvani su da slave mir i daju
doprinos da on ovlada svijetom.
U znak obilježavanja na ovaj dan oglašava se “Mirovno zvono” u sjedištu UN u New Yorku.
Zvono je izliveno od novčića koje su donirala djeca sa svih kontinenata. Zvono je UN
poklonila UN Asocijacija iz Japana i na njemu piše “Dug život apsolutnom svjetskom miru”.

Opširnije na našoj FB stranici—