2.  (DRUGA)   SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 03.06.2022.

D N E V N I  R E D

  1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora ( I  konstituirajuća),
  2. Usvajanje izmjena i dopuna Pravilnika o radu JU Željeznički školski centar Sarajevo u skladu sa Izmjenom i dopunom pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje („Sl.novine KS“, broj:20/22),
  3. Odluka o raspisivanju konkursa za školsku 2022./2023. godinu,
  4. Tekuća pitanja

a. ugovor i odluka vezano za obrazovanje vanrednih učenika za direktoricu škole,
b. izvještaj o održanom sajmu srednjih škola KS i obavljenom izletu učenika škole

IZVOD IZ ZAPISNIKA I ZAKLJUČCI SA 2.  (DRUGE)   SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA