TERMINI INFORMACIJA ZA RODITELJE

odjeljenje ODJELJENJSKI STARJEŠINA   DAN U SEDMICI VRIJEME   svake sedmice/ jednom u 15 dana
Ie1 Elvira
Muminović
-Karic
utorak 16,00-16,45 jednom u  15 dana
Ies Azra Pirija ponedjeljak 16,00-16,45 jednom u  15 dana
Is Hajrudin
Bejtić
     
Im Meliha Ireiz utorak 18,00-18,45 svake sedmice
IIe1 Alma
Bajraktarević
četvrtak 17,00-17,45 jednom u  15 dana
IIe2 Semir
Salihovic
četvrtak 17,00-18,00 Prvi četvrtak u mjesecu i ostali dani u sedmici
IIs Azra Šljivo srijeda 16,30-17,15 jednom u  15 dana
IIm Irfan Hajder ponedjeljak 14,10-15,00 svake sedmice
III e1 Mersida
Šabanović
ponedjeljak 18,00-18,45 jednom u  15 dana
IIIe2 Nedžad Mekić četvrtak 19,00-19,45 jednom u  15 dana
IIIm Šemso Pribinja četvrtak 16,30-17,15 jednom u  15 dana
IIIs Enver Šehić srijeda 18,00-18,45 jednom u  15 dana
IVe Lejla Avdagić ponedjeljak 16,00-16,45 jednom u  15 dana
IVs Damir Dinar srijeda 17,00-18,00 jednom u  15 dana