RASPORED POLAGANJA POPRAVNIH ISPITA ZA REDOVNE UČENIKE U AVGUSTOVSKOM ROKU ŠKOLSKE 2018/2019.

PREDMETVRIJEME I MJESTO
POLAGANJA
ISPITNA
KOMISIJA
MatematikaPismeni 22.08.2019.
u 9,00h
Usmeni 23.08.2019.
u 9,00h (kabinet br.3)
1.Spahić Alma
2.Šabanović Mersida
3.Avdagić Lejla
Fizika Pismeni 22.08.2019.
u 11,00 h
Usmeni 23.08.2019.
u 10,00 h (kabinet br.14)
1.Ireiz Meliha
2.Keserović Amira
3.Zubčević Elzan
Bosanski
jezik i
književnost
Pismeni 22.08.2019.
u 12,30h
Usmeni 23.08.2019.
u 11,00h (kabinet br.1)
1.Čerkez Merhunisa
2.Šljivo Azra
3.Muminović-Karić
Elvira
Električna
kola
22.08.2019. u 9,30h
(kabinet br.6)
1.Čebirić Edin
2.Bajraktarević Alma
3.Ušanović Sehija
Računarstvo 23.08.2019. u 9,30h
(kabinet br.6)
1.Čebirić Edin
2.Bajraktarević Alma
3.Ušanović Sehija
Osnove
komunikacija
22.08.2019. u 10,30h
(kabinet br.6)
1.Čebirić Edin
2.Bajraktarević Alma
3.Ušanović Sehija
Tehnologija
zanimanja
22.08.2019. u 11,00h
(kabinet br.9)
1.Šukalo Sabahudin
2.Pirija Azra
3.Hajder Irfan
Električna
mjerenja
23.08.2019. u 9,00h
(kabinet br.13)
1.Bajraktarević Alma
2.Ramić Mufid
3.Čebirić Edin