PROBNA EXTERNA MATURA 2017./18

Probna eksterna matura u srednjim školama na području Kantona Sarajevo realizirati u srijedu i četvrtak – 11. i 12.4.2018. godine, prema sljedećem rasporedu:

SRIJEDA, 11.4.2018. GODINE – 10,00 sati –BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

– 12,00 sati- ENGLESKI/NJEMAČKI JEZIK

ČETVRTAK, 12.4.2018. GODINE -10,00 sati- MATEMATIKA.

U našoj školi probna externa matura je realizovana prema predviđenom planu i programu.