Spisak primljenih učenika u 1 razred u školskoj 2019/20 godini

Spisak primljenih učenika u 1 razred u školskoj 2019/20 godini možete vidjeti na sljedećim linkovima:
Elektroničar signalno-sigurnosnih postrojenja   
Saobraćajno transportni operater   
Tehničar za logistiku i špediciju 
Mehaničar hidraulike i pneumatike  
Zavarivač 
Elektroničar telekomunikacija 
Elektroenergetičar 
Prijem dokumenata će se vršiti radnim danima od 09:00 – 12:00 h.