Rang liste primljenih učenika u prvi razred u školskoj 2020./21. godini

Rang liste primljenih učenika u prvi razred u školskoj 2020./21 godini roku možete vidjeti na sljedećim linkovima:
Elektrotehničar elektronike
Tehničar za logistiku i špediciju
Elektroničar telekomunikacija
Elektroenergetičar
Saobraćajno transportni operater
Mehaničar šinskih vozila
Mehaničar hidraulike i pneumtike
Zavarivač
Prijem dokumentacije će se vršiti u utorak 30.06. 2020. godine u terminu od 09:00 – 13:00 sati. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti:
– prijava za upis (prijavu za upis će biti moguće isprintati nakon objave konačnih rang lista iz online sistema – https://upis.emis.edu.ba),
– izvod iz matične knjige rođenih – ovjerena kopija,
– svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi – originalni dokument,
– uvjerenje o uspjehu učenika u VI, VII i VIII razredu osnovne škole – originalna dokumenta,
– druga dokumenta relevantna za utvrđivanje bodova po kriterijima iz čl. 10. i 12. Odluke o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo (diplome/potvrde o osvojenim takmičenjima i dr.).
Napominjemo da je potrebno pridržavati se propisanih epidemioloških mjera!