EKSTERNA MATURA

“Za učenike koji u tekućoj školskoj 2016./2017. godini pohađaju četvrti razred srednje škole na području Kantona Sarajevo, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS organizirat će Pilot projekt – polaganje eksterne mature u aprilu 2017. godine. Ministarstvo je u prethodnom periodu najavilo pokretanje aktivnosti na uvođenju eksterne mature za učenike nakon završene srednje škole. ”

U PRILOGU MOŽETE PREUZETI INFORMACIJE MINISTARSTVA KAO I “VODIČE” ZA POLAGANJE EKSTERNE MATURE ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA U KS. 

http://mon.ks.gov.ba/node/8431

Materijali su preuzeti sa službene stranice Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS. (www.mon.ks.gov.ba)