ELEKTROENERGETIČAR

Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola Stručne kvalifikacije: posjeduje teorijska i praktična znanja iz osnova elektrotehnike; poznaje elektrotehničke materijale, električne i elektronske komponente i sklopove; izvodi elektromonterske radove i vrši …

Read More

TEHNIČAR MEHATRONIKE

Nivo složenosti: IV, četverogodišnja stručna škola Stručne kvalifikacije: poznaje, održava i popravlja složenu opremu i sisteme u bilo kojoj djelatnosti (uredskoj tehnici, medicinskoj tehnici, tehničkim proizvodnim procesima, mjernoj opremi itd.); …

Read More

TEHNIČAR ELEKTRONIKE

Nivo složenosti: IV, četverogodišnja stručna škola Stručne kvalifikacije: vrši projektiranje elektronskih sklopova i uređaja; vrši detekciju i dijagnostiku kvara; vrši montažu, podešavanje i održavanje elektronskih sklopova i uređaja; posjeduje osnovna …

Read More

TEHNIČAR ENERGETIKE

Nivo složenosti: IV, četverogodišnja stručna škola Stručne kvalifikacije: vrši projektiranje postrojenja, mreža i instalacija, transformatora, električnih mašina i opreme; vrši detekciju i dijagnostiku kvara; vrši montažu, podešavanje i održavanje postrojenja, …

Read More