TEHNIČAR ŽELJEZNIČKOG SAOBRAĆAJA

 1. Opći podaci

1.1. Privredna djelatnost: Željeznički prevoz

1.1.1. Osnovna djelatnost: Prevoz putnika i stvari (robe)

1.1.2. Utvrđeni naziv zanimanja: TEHNIČAR ŽELJEZNIČKOG SAOBRAĆAJA

 1. Tehnički podaci

2.1. Područje rada:

 1. Otpravnik vozova
 2. Saobraćajno- transportni otpremnik
 3. Telegrafist – teleprinterist (žurnalista)
 4. Informacijski radnik
 5. Putnički blagajnik
 6. Robno – putnički blagajnik
 7. Stanični blagajnik
 8. Vozovođa
 9. Kondukter u željezničkom saobraćaju
 10. Rukovalac manevre
 11. Magacioner na željeznici

2.2. Stepen stručne spreme:

Srednja stručna sprema – IV stepen

2.3. Sredstva za rad

Osnovna sredstva: uređaji i oprema za izdavanje voznih isprava, kondukterska kliješta, signalna sredstva, plombe, transportna mehanizacija, sredstva komunikacije, sredstva informacionih tehnologija.

2.4. Materijali

Osnovni materijali: vozne karte, transportna i komercijalna dokumentacija i evidencija, saobraćajne evidencije, novčana sredstva, željeznički vagoni, postrojenja i uređaji, perforirane trake.

Pomoćni materijali: red vožnje, tarife, putokaz, daljinar i uputstva.


2.5. Karakteristični poslovi, radni zadaci – radne operacije koje u procesu rada obavlja

2.5.1. Saobraćajno-tehnička grupa poslova:

 • obezbjeđenje puta vožnje voza na području stanice i pripadajućih prostornih odsjeka;
 • praćenje kretanja vozova na pruzi;
 • davanje zvonovnih signalnih znakova za objavljivanje vožnje vozova;
 • uvođenje, otkazivanje i objavljivanje saobraćaja vozova stanicama pripadajućeg rasporednog odsjeka;
 • objavljivanje promjena u saobraćaju vozova staničnom i pružnom osoblju;
 • dočekivanje i otpravljanje vozova;
 • priprema i uručivanje propratnih isprava voza voznom osoblju odlazećih vozova;
 • prijem, sređivanje i otprema propratnih voznih isprava prispjelih vozova;
 • ispostavljanje opšteg naloga (Nalog 1) i naloga za ukrštavanje (Nalog 2) voznom osoblju;
 • kontrola izvršenja probe kočnica;
 • obezbjeđenje saobraćaja vozova i manevarskih sastava do određenog mjesta na otvorenoj pruzi;
 • obezbjeđenje vožnje pružnih vozila;
 • obezbjeđenje zatvora kolosjeka u stanici;
 • kontrola pravilnog sastava vozova;
 • redovan i vanredan pregled skretnica;
 • ispostavljanje rasporeda manevre (S-22);
 • izdavanje naređenja i nadzor nad manevrisanjem;
 • određivanje kolosjeka za smještaj voznih lokomotiva, zaprega i potiskivalica;
 • kontrola izvršenja obezbjeđenja vozila od samopokretanja;
 • naručivanje dnevnika i drugih saobraćajnih evidencija.

2.5.2. Putničko-komercijalna grupa poslova:

 • prezentacija ponude željeznice;
 • prodaja voznih isprava, naplata prevoznine i ostalih naknada i naplata raznih doplata;
 • narudžba i osiguranje dovoljnih zaliha prevoznih isprava, obrazaca i materijala za rad blagajne;
 • snabdjevanje vozopratnog osoblja prevoznim ispravama, obračun i prijem prihoda;
 • isplata prevoznine za vraćene i djelimično neiskorišćene prevozne isprave;
 • dnevno i mjesečno uračunavanje svih upotrijebljenih prevoznih isprava i vođenje propisanih evidencija;
 • sastavljanje dnevnih, desetodnevnih, dvadesetodnevnih i mjesečnih zaključaka blagajne;
 • dnevni i mjesečni obračun sa staničnom blagajnom;
 • dostava računa nadležnoj KP;
 • vođenje evidencije kontrolnih primjedaba i staranje za njihovu naplatu;
 • evidentiranje i prikupljanje podataka o prevozu putnika za EOP;
 • ispravljanje tarifa, pravilnika, uputstava i ostalih tarifnih pomagala;
 • davanje informacija o redu vožnje, saobraćaju vozova, cijenama, tarifnim propisima i drugih obavještenja;
 • naplata raznih doplata;
 • priprema dokumenata za EOP,
 • i svi drugi poslovi oko otpreme putnika i stvari.

 2.5.3. Transportno-komercijalna grupa poslova:

 • vođenje evidencije bruta za otpremu;
 • obavljanje poslova magacionera u stanicama u kojima ovo radno mjesto nije sistematizovano;
 • obavljanje poslova robnog blagajnika u stanicama u kojima ovo radno mjesto nije sistematizovano;
 • vršenje nadzora nad utovarom i istovarom kolskih pošiljaka.
 1. Uslovi rada

3.1. Objektivni uslovi rada pod kojima se rad obavlja

Rad se obavlja u smjenama, u zatvorenom, poluzatvorenom i otvorenom prostoru te u kolima.

3.1.1. Psihofizičke aktivnosti koje rad uključuje

Radna mjesta zahtijevaju maksimalnu psihofizičku aktivnost tokom cijeloga radnog vremena, dobar vid i sluh, motoričke sposobnosti, psihičku stabilnost, tjelesnu kondiciju te sposobnost pravilnoga komuniciranja.

3.2. Tjelesne aktivnosti koje rad zahtijeva

Rad se obavlja sjedeći, stojeći i krećući se na otvorenom željezničkom prostoru i u kolima.

3.3. Sredstva tehničke zaštite

Sredstva tehničke zaštite propisana su Pravilnicima Željeznica u Bosni i Hercegovini s obzirom na mehaničke izvore opasnosti, opasnosti od električne energije, buke, vibracija i s obzirom na sanitarno–tehničke uslove.

 1. Znanja

4.1. Općenito

Profil sadrži sistematski usvojena funkcionalna znanja, odgovarajuće psiho-motoričke sposobnosti, radne navike i vještine, razvijanje spretnosti, preciznosti, privikavanja na „timski“ rad, komunikativnost i striktnu primjenu propisa.

4.2. Posebna

4.2.1. Teorijska

Poznavanje saobraćajno-tehničkih i transportno-komercijalnih propisa i uputstava.

4.2.2 Praktična

Upravljanje relejnim elektrodinamičkim, elektromehaničkim odnosno mehaničkim uređajima, sredstvima komunikacije i drugim sklopovima i uređajima u saobraćajno-tehničkoj i u transportno –komercijalnoj djelatnosti.

Uslovi za napredovanje:

 • prelaz u viši razred – uspješno završen prethodni razred,
 • maturski ispit – polaže se prema Pravilniku o sadržaju i načinu polaganja mature,
 • mogućnost nastavka školovanja – učenici koji su uspješno završili obrazovni program mogu se ravnopravno natjecati za upis na visokoškolske ustanove ili se kao odrasli polaznici mogu uključiti u programe prekvalifikacije, odnosno stručnog obrazovanja V stepena.