OBAVEZE DEŽURNOG UČENIKA

Da bi se osiguralo normalno i efikasno odvijanje odgojno-obrazovnog rada organizira se dežurstvo učenika/ca u Školi.

Dežurne učenike/ce određuje pedagoško-psihološka služba koja na početku mjeseca objavi spisak dežurnih učenika za tekući mjesec na Oglasnoj tabli.

Mjesta dežurstva učenika/ca su:
– 1 učenik/ca: ispred zbornice;

Dežurstvo učenika/ca traje tokom smjene.

Obaveze dežurnog učenika/ce:

1.Dežurstvo učenika počinje petnaest minuta prije početka smjene i to:
Prva smjena: 7,45 sati
Druga smjena: 13,45 sati

2.Dežurni učenik je obavezan svoj dolazak prijaviti dežurnom profesoru u zbornici Škole koji dolazak evidentira u Knjigu dežure

3.Učenik ima obavezu nositi akreditaciju na vidnom mjestu.

4.Učenici su obvezni dolaziti na vrijeme radi dežurstva i dežurati za cijelo vrijeme nastave. Dežurni učenik ne može se samovoljno zamijeniti s drugim učenikom. Zamjena se može obaviti samo uz odobrenje dežurnog nastavnika.

5.Ako učenik koji je trebao biti dežuran određenog dana ne dođe u školu, dežurstvo preuzima učenik koji je sljedeći na popisu dežurnih učenika toga odjeljenja. Učenik koji nije dežurao, preuzima dežurstvo onoga dana kada dođe u školu. Sve ove izmjene u redoslijedu dežurstva obavljaju se u dogovoru s dežurnim nastavnikom i pedagoško-psihološkom službom.

6.Dežurni učenik je obavezan pridržavati se dužnosti i prava propisanih Pravilnikom o kućnom redu škole. Mjesto dežurnog učenika može napustiti samo po odobrenju direktora, pomočnika direktora, pedagoga ili dežurnog nastavnika
7. Zadaća dežurnog učenika/ca u holu zgrade je nadgledati ulaz-izlaz iz zbornice škole, uputiti stranke na određene službe, obavještavati nastavnika/cu o dolasku roditelja. 8.Dežurni učenici dužni su što brže obavijestiti dežurnog profesora,direktora, pomočnika direktora, pedagoga ili ostale uposlene ako uoče sljedeće situacije unutar ili oko škole:
– kretanje nepoznatih osoba po školi
– sukob ili nasilje među učenicima
– nastalu štetu i /ili počinitelje štete
– bilo koji drugi slučaj kršenja Školskih pravila